Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Blosh B.V.. Doorheen de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Blosh B.V. Blosh B.V. biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, aan jou, de gebruiker, onder de voorwaarde van jouw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier vermeld zijn.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, ga je akkoord met onze "Dienst" en verbind je jezelf aan de volgende algemene voorwaarden ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen die hierin en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Dienstvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Dienstvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, ga je akkoord met deze Dienstvoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Dienstvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Dienstvoorwaarden.

Elke nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Dienstvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Dienstvoorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Dienstvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezet gebruik of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je akkoord gaat met die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Dienstvoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in jouw staat of provincie van verblijf en ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige afhankelijke van jou deze site te laten gebruiken. Het is verboden om onze diensten te gebruiken om wetten te overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). Je mag geen wormen, virussen of enige code van destructieve aard verzenden. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook de dienst te weigeren aan wie dan ook. Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten over verschillende netwerken kan inhouden; en (b) veranderingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken. Je gaat ermee akkoord geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst, de toegang tot de dienst of enig contact op de website waarlangs de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor uw gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet op andere wijze.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE
We zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor beslissingen zonder de belangrijkste, nauwkeurigere, meer complete of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud van deze site te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder kennisgeving de Service (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN 
Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retournering of uitwisseling volgens ons restitutiebeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van jouw computer de kleuren nauwkeurig weergeeft. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product te staken. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou wordt gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. 

In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen jou op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat op het moment van bestelling is opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die je doet in onze winkel. Je gaat ermee akkoord jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, prompt bij te werken zodat we jouw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details, lees alstublieft ons Restitutiebeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS
We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden, controle of input hebben. Je erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik van optionele tools aangeboden op de site is volledig op eigen risico en naar eigen inzicht en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de relevante derde partij(en). In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze dienst, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn verbonden. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid hebben of verantwoordelijkheid dragen voor enig materiaal van derden of websites, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schadevergoeding in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSOPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als je op ons verzoek specifieke dingen (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) stuurt of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere dingen stuurt zonder dat we je daarom vragen, online, per e-mail, per post of op een andere manier ("opmerkingen"), dan geef je ons toestemming om op elk moment, zonder beperking, die opmerkingen die je ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op welke manier dan ook te gebruiken. We zijn niet verplicht om (1) enige opmerking vertrouwelijk te houden; (2) om enige vergoeding voor enige opmerking te betalen; of (3) op enige opmerking te reageren. We kunnen de inhoud controleren, bewerken of verwijderen als we deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden, of als deze in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Servicevoorwaarden. Je moet ervoor zorgen dat je opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheids- of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je moet er ook voor zorgen dat je opmerkingen geen lasterlijke of anderszins onwettige, beledigende of obscene materialen bevatten, of enige computervirus of andere malware die de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. Gebruik geen vals e-mailadres, doe niet alsof je iemand anders bent dan jezelf, en misleid ons of anderen niet met betrekking tot de oorsprong van je opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van je opmerkingen. We zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door jou of een derde zijn geplaatst, en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Als je persoonlijke informatie via de winkel indient, valt dit onder ons privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Soms kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend). We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK 
Naast andere verboden zoals vastgesteld in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een illegaal doel; (b) om anderen te vragen om illegale handelingen uit te voeren of hieraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of de intellectuele eigendomsrechten van ons of van anderen te schenden; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsels te gebruiken, te spideren, te crawlen of te schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken overtreedt.

SECTIE 13 - GEEN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
We kunnen niet garanderen, verklaren of waarborgen dat het gebruik van onze service zonder onderbrekingen, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden behaald met het gebruik van de service, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. Je gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk moment kunnen annuleren, zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik van de service, of het onvermogen om de service te gebruiken, geheel op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan jou worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreukmakendheid. In geen geval zal Blosh B.V., onze directeuren, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgs.

SECTIE 14 - VRIJWARING
Je gaat ermee akkoord om Blosh B.V. en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, partners, officers, directors, agents, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te beschermen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of jouw schending van de wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - NIETIGHEID
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling toch afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden. Deze vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEEINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging, blijven geldig na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Jij kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site. Als wij naar eigen oordeel van mening zijn dat je niet voldoet aan een termijn of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of als wij vermoeden dat je niet voldoet aan een termijn of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij jou de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van een recht of bepaling in deze Algemene Voorwaarden vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de dienst zijn gepost, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Elke onduidelijkheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van deze Voorwaarden.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Je kunt te allen tijde de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Het voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, houdt in dat je akkoord gaat met die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Gebruiksvoorwaarden dienen naar ons te worden gestuurd via info@simplethebrand. Onze contactgegevens zijn hieronder vermeld:

Simple the Brand Hoofdkantoor
Toetsenbordweg 22
1033 MZ Amsterdam

KVK 34273419
BTW NL817952263B01